WEC2023

WEC

Český svaz vědeckotechnických společností (jehož součástí je i Biotechnologická společnost) pořádá ve spolupráci s World Federation of Engineering Organizations (WFEO) Sedmé světové setkání inženýrů (7th World Engineers Convention WEC 2023) v Kongresovém centru v Praze ve dnech 9.-15. října 2023.

Bioprospect č. 4 ročník 2021

Nové číslo časopisu Bioprospect obsahuje kromě úvodníku články: Strnadel J. et al.: Projekt XenoPig — bunkové inžinierstvo a transplantačná chirurgia v boji proti nádorom pankreasu, Balák J.: Senzoricky aktivní látky a legislativa ovocných destilátů, Kulišová M.: Mořský biofouling a antifoulingové technologie, Nguyenová T. T. M.: Lidská střevní mikrobiota a Maršík D.: Lignin a jeho uplatnění v přípravě kovových nanočástic.

Bioprospect č. 1 ročník 2021

bioprospect

Nové číslo časopisu Bioprospect obsahuje kromě úvodníku články: Hošková M., Smirnova T.: Proteomika jako hlavní nástroj při hledání biomarkerů rakoviny pankreatu, Kulišová M.: Oomycety - patogeny či biokontrolní činidla? Miškovská A.: Zelené biotechnologie pro přípravu nanočástic kovů, Zubová A.: Rozlišení pergamenů podle jejich zvířecího původu a Mach J., Halecký M., Hnátková T.: Rod Pseudomonas jako producent sekundárních metabolitů a chitinolytických enzymů potenciálně využitelných jako základ biopesticidů.

BioTech 2020

Biotech2020

BioTech 2020 and 8th Czech-Swiss Symposium, postponed from last year to June 16-19 2021, will go virtual! Everything else remains valid. Details about the virtual form of the conference will be released soon, for participants and sponsors. We are looking forward to a virtual reunion with all friends, collegues and conference supporters.

Bioprospect č. 4 ročník 2020

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Strnádel J. et al.: Indukovaná pluripotencia v in vitro modelovaní chorôb a v regeneratívnej medicíne, Kolek J., Patáková P.: Problematika využití probiotik u psů, Timkina E., Maťátková O.: Charakteristika minerálních radonových pramenů a jejich mikrobiálního osídlení a Andreides D., Pokorná D., Zábranská J.: Biologická konverze syngasu na methan pomocí směsného anaerobního konsorcia.

Bioprospect č. 3 ročník 2020

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články: Viskin A., Smirnova T.: Metody diagnostiky alzheimerovy choroby, Zubová A., Novotný O., Souček F.: Proteomické rozlišení různých druhů rybího masa a Meledina A., Smirnova T.: Určení zvířecího původu archeologických kostí.

Bioprospect č. 2 ročník 2020

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články: Vodičková A.: Studium mitochondrií živých buněk pomocí 3D super-rozlišovací světelné mikroskopie, Branyšová, T., Demnerová, K., Stiborová, H.: Mikroorganismy kontaminující audiovizuální a fotografické památky kulturního dědictví: izolace a identifikace a Rollová M.: Biologická dostupnost a aktivita resveratrolu ve stravě.

Biotech 2020 to be held on June 16-19, 2021

Due to the uncertainty about the length of the COVID 19 pandemy and impossibility to travel we must postpone our symposium Biotech 2020 one year ahead to June 16-19,2021. The name of the symposium will be kept (also the Olympic games which will take place next year will keep its original name). We believe that all up to now registred participants will find time to take part and we will create optimal conditions for those who could not register up to now ( by prolongation of early bird registration, etc.). We will update the web pages soon.

Bioprospect č. 1 ročník 2020

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články: Šebela M.: Krystalování jako cesta k důkazu proteinové povahy enzymů: historický exkurz, Vasyliuk A.: Charakterizace bakterií rodu Kocuria, Miškovská A., Michailidu J., Čejková A.: Antibakteriální účinky nanočástic kovů - nanočástice zlata a Maršík D.: Lidské monoaminooxidasy a jejich inhibitory.

Bioprospect č.4 2019

bioprospect

Nové číslo Bioprospectu obsahuje články Vanek P., Kupcová Skalníková H.: Extracelulární váčky a jejich biomedicínský potenciál, Levinská B.: Génová terapia Huntingtonovej choroby (HCH) uskutočnená na TgHD miniprasatách v Liběchove s Holandskou firmou UniQure - predklinické štúdie a Buša M.: Makromolekulární inhibitory proteolytických enzymů.

Stránky

Subscribe to Biotechnologická společnost RSS