Bioprospect č. 4 ročník 2020

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Strnádel J. et al.: Indukovaná pluripotencia v in vitro modelovaní chorôb a v regeneratívnej medicíne, Kolek J., Patáková P.: Problematika využití probiotik u psů, Timkina E., Maťátková O.: Charakteristika minerálních radonových pramenů a jejich mikrobiálního osídlení a Andreides D., Pokorná D., Zábranská J.: Biologická konverze syngasu na methan pomocí směsného anaerobního konsorcia.

Bioprospect č. 3 ročník 2020

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články: Viskin A., Smirnova T.: Metody diagnostiky alzheimerovy choroby, Zubová A., Novotný O., Souček F.: Proteomické rozlišení různých druhů rybího masa a Meledina A., Smirnova T.: Určení zvířecího původu archeologických kostí.

Bioprospect č. 2 ročník 2020

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články: Vodičková A.: Studium mitochondrií živých buněk pomocí 3D super-rozlišovací světelné mikroskopie, Branyšová, T., Demnerová, K., Stiborová, H.: Mikroorganismy kontaminující audiovizuální a fotografické památky kulturního dědictví: izolace a identifikace a Rollová M.: Biologická dostupnost a aktivita resveratrolu ve stravě.

Biotech 2020 to be held on June 16-19, 2021

Due to the uncertainty about the length of the COVID 19 pandemy and impossibility to travel we must postpone our symposium Biotech 2020 one year ahead to June 16-19,2021. The name of the symposium will be kept (also the Olympic games which will take place next year will keep its original name). We believe that all up to now registred participants will find time to take part and we will create optimal conditions for those who could not register up to now ( by prolongation of early bird registration, etc.). We will update the web pages soon.

Bioprospect č. 1 ročník 2020

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články: Šebela M.: Krystalování jako cesta k důkazu proteinové povahy enzymů: historický exkurz, Vasyliuk A.: Charakterizace bakterií rodu Kocuria, Miškovská A., Michailidu J., Čejková A.: Antibakteriální účinky nanočástic kovů - nanočástice zlata a Maršík D.: Lidské monoaminooxidasy a jejich inhibitory.

Bioprospect č.4 2019

bioprospect

Nové číslo Bioprospectu obsahuje články Vanek P., Kupcová Skalníková H.: Extracelulární váčky a jejich biomedicínský potenciál, Levinská B.: Génová terapia Huntingtonovej choroby (HCH) uskutočnená na TgHD miniprasatách v Liběchove s Holandskou firmou UniQure - predklinické štúdie a Buša M.: Makromolekulární inhibitory proteolytických enzymů.

BioTech 2020

biotech 2020

BioTech 2020 and 8th Czech-Swiss Symposium (June 17-20, 2020) with exhibition will cover all important aspects of advanced biotechnologies. The main scope of the symposium is to promote the exchange of information among academic and industrial researchers regarding technologies utilizing life-based systems to produce useful products and services. Lectures will be organized in following sessions:

  • Medical and Pharmaceutical Biotechnology
  • Food and Agriculture Biotechnology
  • Industrial Biotechnology
  • Microalgae Biotechnology
  • Environmental Biotechnology
  • Plant Biotechnology

The conference will take place at the University of Chemistry and Technology in Prague, located centrally in the university campus in Prague 6. The famous city of Prague lies in the heart of Europe and, due to its abundance of cultural attractions and rich historic architecture, is one of the most popular European tourist destinations.
More info at www.biotech2020.cz.

Bioprospect č.3, 2019

Bioprospect

V novém čísle Bioprospectu naleznete články: Šaradínová M.: Zpráva z konference; Benýšek J.: Parazitární cysteinové proteasy a jejich funkce v lidských patologiích; Rayová D., Zídková J., Svoboda P.: Role nikotinamidfosforibosyltransferasy v rakovinném bujení; Palánová A., Kupcová Skalníková H.: Nekódující RNA a maligní melanom; Levinská B.: Od zvieracích modelov neurodegeneratívnych chorôb ku génovým terapiám ľudských neurodegeneratívnych ochorení.

Bioprospect č.2 2019

Bioprospect č.2 2019 obsahuje gratulaci k životnímu jubileu prof. Káše (Králová B.: Životní jubileum profesora Káše) a články: Barchánková L., Magdolenová A., Hájek M.: 3D buněčné sféroidy jako modely solidních nádorů, Benýšek J.: Cysteinové proteasy jako cílové molekuly v biomedicíně, Kozák J.: Role G‑kvadruplexů v buněčné biologii, a Leontovyč A.: Proteolytické enzymy motolice jaterní (Fasciola hepatica) jako cílové molekuly pro antiparazitární vakcíny.

Bioprospect č.1 2019

Bioprospect č.1 2019 obsahuje články: Úvodem, Vrublevskaya M.: Možnost využití vinařského odpadu jako zdroje polyfenolových sloučenin, Zavřel M.: Ulcerózní kolitida – současné poznání, Landová B., Bouřa E.: Oprava poškozené DNA pomocí NEIL3 glykosylasy, Knoblochová L., Šolc P.: Biosenzory pro monitorování buněčného cyklu v živých buňkách, Bulvas O., Pichová I.: Alarmon (p)ppGpp: Klíčová signální molekula regulující stresovou obranu bakterií a Lencová S., Zdeňková K., Stiborová H., Demnerová K.: Využití antimikrobiálních 26nanovlákenných materiálů při léčbě kožních poranění.

Stránky

Subscribe to Biotechnologická společnost RSS