Soukromí

Vážení členové Biotechnologické společnosti,

ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které vstupuje v platnost 25.5.2018, si vás dovolujeme upozornit, že pro případnou komunikace s Vámi potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro neobchodní účely.

Podmínky zpracování osobních údajů:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Biotechnologická společnost, z.s., Technická 1903, 166 28 Praha 6, +420 220443153, IČO: 00570397.
  • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
  • Osobní údaje zpracováváme z důvodu informování o aktivitách Biotechnologické společnosti a také pro hromadné rozesílání časopisu Bioprospect.
  • Předmětem zpracování je pouze jméno, příjmení, e-mailová adresa a adresa pro zasílání časopisu Bioprospect.
  • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme žádné třetí osobě s výjimkou institucí k tomu zmocněným zákonem.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu a žádost o změnu je třeba zaslat na e-mail pokornd@vscht.cz nebo na adresu Ing. Dana Pokorná,CSc, Biotechnologická společnost, z.s., Technická 1903, 166 28 Praha 6.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
  • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Využití tekuté biopsie pro molekulární diagnostiku a sledování pacientů se solidními nádory

FPBT VŠCHT a Biotechnologická společnost Vás srdečně zvou na přednášku
Využití tekuté biopsie pro molekulární diagnostiku a sledování pacientů se solidními nádory
kterou přednese
Doc. RNDr. Marek Minarik, PhD.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Přednáška se uskuteční v zasedací síni FPBT (v přízemí budovy B VŠCHT, vpravo od turniketů) ve středu 18.4.2018 od 11 hod

Bioprospect č.1 2018

První číslo Bioprospectu roku 2018 obsahuje příspěvek předsedy švýcarské biotechnologické společnosti Dr. Grawundera na konferenci Biotech 2017, články M. Drahokoupil: Využití hydrolyzovaných odpadních materiálů ke snížení nákladů na mikrobiální produkci kyseliny mléčné, L. Gharwalova a kol.: Vliv alkanů s lichým počtem uhlíku na zastoupení mastných kyselin kvasinek, J. Chalupa a M. Halecký: Termofilní biofiltrace komplexní směsi VOC v probublávaném reaktoru, M. Paldrychová a kol.: Netermální plazma v kombinaci s antibiotiky interferuje s quorum sensing systémem Pseudomonas aeruginosa a O. Nešuta a V. Čeřovský: Antimikrobiální peptidy: Nadějná zbraň v boji proti antibiotické rezistenci.

Bioprospect č.4 2017

Čtvrté číslo Bioprospectu obsahuje Gratulace k jubileu prof. Dohányose, články: Dubánková A., Bouřa E.: Vztah struktury a funkce RNA dependentních RNA polymeras vybraných virů, Boháčová Š., Stříšovský K.: Zkřížená prezentace antigenu – mechanismus a biologický význam v kontextu imunitního systému, Fialová E., Zdeňková K., Demnerová K.: Digitální PCR a její porovnání s PCR I. a II. generace, Trávníčková K., Stříšovský K.: Evoluce regulačních mechanismů aktivace EGF receptoru a Ferencová I., Šolc P.: Auxínom indukovaná špecifická degradácia proteínov v cicavčích bunkách ako experimentálny nástroj pre štúdium funkcie proteínov a pozvánku na konferenci.

Bioprospect č.3 2017

Třetí číslo Bioprospectu obsahuje vzpomínku na paní prof. RNDr. Marii Tichou, CSc., články: Blaha J., Dostál J., Pichová I.: Karbonické anhydrasy kvasinek rodu Candida, Lokočová K., Michailidu J.: Antibiofilmová aktivita cinnamaldehydu a ‐acetylcysteinu, Michailidu J., Paldrychová M.: Quorum sensing grampozitivních bakterií, Paldrychová M.: Faktory virulence bakterie Pseudomonas aeruginosa, zprávy z konferencí a pozvánka na konference.

Biometal Demonstration Plants for the Biological Rehabilitation of Metallized Industrial Wastewaters

FPBT VŠCHT a Biotechnologická společnost Vás srdečně zvou na přednášku "Biometal Demonstration Plants for the Biological Rehabilitation of Metallized Industrial Wastewaters", kterou přednese Prof. Manuel Garcia Roig, professor of Physical Chemistry and Director of Center for Research and Development of Water of the University of Salamanca, Spain.
Přednáška se uskuteční v posluchárně B 21 (proti hlavnímu schodišti ve 2.patře budovy B VŠCHT) ve středu 6.září 2017 od 10 hod.
prof. Ing. Jan Káš, DrSc. za BS, prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. děkan FPBT

Pozvánka na 18. Evropský biotechnologický kongres

Bioprospect č.2 2017

Druhé letošní číslo časopisu Bioprospect přináší články: Hrabal R.: Role MNR spektroskopie při zkoumání bílkovin; Fuchsová V.: Současný pohled na antibiotické rezistence; Herkommerová K., Pichová I.: Lakasy: modré enzymy s různorodou funkcí; Kolibová S., Stehlíková Z., Zdeňková K.: CRISPR/Cas9 revoluční nástroj nejen pro editaci genomu; Streďanská S.: Označenie „GMO‑free“ a Ovesná J., Hrbek V.,, Mitrová K., Hajšlová J.: Využití biotechnologií a molekulárních analýz ve šlechtění česneku.

Bioprospect č.1 2017

Nové číslo časopisu Bioprospect přináší články: Pokorná D.: Chemical oxidation of sulfides as an integral part of the biological oxidation of sulphide, Buchtová P.: Cold‑active enzymes and their biotechnological applications, Gharwalová L.: Content and distribution of phenolic compounds with antioxidant activity in plant Vitis vinifera, Lamparová L.: Plant MTI and its detection method a Růžičková M., Hála M.: RAB GTPases as potential targets in plant biotechnologies.

Bioprospect č.4 2016

bioprospect

Letošní čtvrté číslo Bioprospectu přináší články: Kaštánek P., Brányik T.: Ocenění Vizionáři 2016, Gharwalová L.: Možnosti využití odpadů z potravinářského průmyslu a zemědělství v biotechnologiích, Skládal P., Přibyl J., Pešl M., Rotrekl V.: Nanomechanické biosensory, Paldrychová M., Gharwalová L.: Antibiofilmová aktivita chitosanu, Šulc M., Ptáčková R.: Biotechnologické aspekty UV‑světlem iniciovaného síťování – PIXL (z angl. Photo‑Induced Cross‑Linking): nové alternativní techniky pro studium 3D struktury proteinů či vzájemných interakcí, Uttl L., Vondráková K., Zlámalová E., Tsenov G., Kačer P.: Metabolomické mapování jako nástroj k porozumění molekulární podstaty závislosti a ke zjištění adiktologického potenciálu nových syntetických drog, Hajná V., Martinec J., Novotná Z.: Prolin, výjimečná aminokyselina aneb, za co všechno může prolin v eukaryotické buňce, Kačerová T., Kuzma M., Kačer P.: Obtížně‑léčitelné astma, molekulární aspekty diagnostiky a farmakoterapie a vzpomínku na paní prof. RNDr. Danuši Sofrovou, CSc.

Stránky

Subscribe to Biotechnologická společnost RSS