Bioprospect č. 3 ročník 2022

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete zprávu z konference New breeding techniques a články Straka D., Meledina A., Smirnova T. A., Kučková Š.: Přehled metod používaných pro zjištění živočišného původu krevních stop, Husáková M., Patáková P.: Houba Monascus a její metabolity, Shagieva E., Demnerova K., Michova H.: Interakce Campylobacter jejuni s Acanthamoeba spp. a článek Šístková I., Málková M., Čížková H.: Využití plynové chromatografie s olfaktometrickým detektorem pro analýzu vonných látek v potravinách.