Bioprospect č. 2 ročník 2020

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články: Vodičková A.: Studium mitochondrií živých buněk pomocí 3D super-rozlišovací světelné mikroskopie, Branyšová, T., Demnerová, K., Stiborová, H.: Mikroorganismy kontaminující audiovizuální a fotografické památky kulturního dědictví: izolace a identifikace a Rollová M.: Biologická dostupnost a aktivita resveratrolu ve stravě.