Vítejte na stránkách Biotechnologické společnosti

Biotechnologická společnost je dobrovolná, nezávislá a nezisková organizace sdružující všechny zájemce o biotechnologie, včetně výzkumných pracovníků, pracovníků různých institucí, výrobců a distributorů biotechnologických produktů. Členství je individuální i institucionální. Vítání jsou též partneři spolupracující na dohodnutých společných aktivitách. Společnost vytváří prostor pro odborné kontakty, výměnu zkušeností, konzultace a expertizy.

Bioprospect č. 2 ročník 2023

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Sluková M.: Ústav sacharidů a cereálií – úspěšné propojení vědy a praxe, Roudná M.: Plasty – životní prostředí a zdraví, Zelenka J., Vrzáčková N.: Postbiotika nebo probiotika? a Vrzáčková N. et al.: Chlorované parafíny jako podceňované perzistentní organické polutanty.

Bioprospect č. 1 ročník 2023

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete pozvánku na konferenci WEC 2023, medailon Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci a články Rajchl A.: Historie a současnost ústavu konzervace potravin, Strnádel J. et al.: Možnosti využitia technológie indukovanej pluripotencie pri výskume a terapii ochorenia covid‑19, Opatrný Z.: Rostlinné HeLa buňky a Benešová E.: Využití geneticky modifikovaných organismů v medicíně.

Světový inženýrský konvent WEC 2023

Světový inženýrský konvent WEC 2023 (www.wec2023.com) se uskuteční 9.-15. 10. 2023 v Kongresovém centru v Praze. Více informací v letáku.

Bioprospect č. 4 ročník 2022

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Savická D.: Sbírka mikroorganismů Ústavu biochemie a mikrobiologie – stručné představení kolekce, Maťátková O., Michailidu J.: Syntéza nanočástic pomocí biologických systémů a jejich antimikrobiální vlastnosti, Staněk R., Zábranská J.: Možnosti kontinuálního měření koncentrace oxidu dusnatého ve vodném roztoku, Strnádel J., et al.: Technológia reprogramovania nádorových buniek a jej terapeutický a experimentálny potenciál v onkológii a Tuzhilkin R., Šulc M.: Modelové cupredoxiny (azurin a další) využívané pro studium strukturně funkčních vztahů elektron‑transportních systémů proteinové povahy.

Bioprospect č. 3 ročník 2022

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete zprávu z konference New breeding techniques a články Straka D., Meledina A., Smirnova T. A., Kučková Š.: Přehled metod používaných pro zjištění živočišného původu krevních stop, Husáková M., Patáková P.: Houba Monascus a její metabolity, Shagieva E., Demnerova K., Michova H.: Interakce Campylobacter jejuni s Acanthamoeba spp. a článek Šístková I., Málková M., Čížková H.: Využití plynové chromatografie s olfaktometrickým detektorem pro analýzu vonných látek v potravinách.

Bioprospect č. 1-2 ročník 2022

Nové číslo časopisu Bioprospect obsahuje informace o současných aktivitách společnosti SOTIO, články Spiwok V., Trapl D.: Úspěchy projektu alphafold v oblasti predikce prostorových struktur proteinů, Kučková Š., Smirnova T., Meledina A., Straka D., Šantrůček J., Hynek R.: Proteomické povídání nejen o tom, jaké obzory otevírá technika in-sample digestion vyvinutá v naší laboratoři, Horáčková Š., Vrchotová B.: Probiotické mikroorganismy a nové trendy v jejich aplikaci a Suchopárová E.: Kultivovatelnost bakteriálních komunit asociovaných s rostlinami.

WEC2023

WEC

Český svaz vědeckotechnických společností (jehož součástí je i Biotechnologická společnost) pořádá ve spolupráci s World Federation of Engineering Organizations (WFEO) Sedmé světové setkání inženýrů (7th World Engineers Convention WEC 2023) v Kongresovém centru v Praze ve dnech 9.-15. října 2023.

Bioprospect č. 4 ročník 2021

Nové číslo časopisu Bioprospect obsahuje kromě úvodníku články: Strnadel J. et al.: Projekt XenoPig — bunkové inžinierstvo a transplantačná chirurgia v boji proti nádorom pankreasu, Balák J.: Senzoricky aktivní látky a legislativa ovocných destilátů, Kulišová M.: Mořský biofouling a antifoulingové technologie, Nguyenová T. T. M.: Lidská střevní mikrobiota a Maršík D.: Lignin a jeho uplatnění v přípravě kovových nanočástic.

Bioprospect č. 1 ročník 2021

bioprospect

Nové číslo časopisu Bioprospect obsahuje kromě úvodníku články: Hošková M., Smirnova T.: Proteomika jako hlavní nástroj při hledání biomarkerů rakoviny pankreatu, Kulišová M.: Oomycety - patogeny či biokontrolní činidla? Miškovská A.: Zelené biotechnologie pro přípravu nanočástic kovů, Zubová A.: Rozlišení pergamenů podle jejich zvířecího původu a Mach J., Halecký M., Hnátková T.: Rod Pseudomonas jako producent sekundárních metabolitů a chitinolytických enzymů potenciálně využitelných jako základ biopesticidů.

Stránky

Subscribe to Biotechnologická společnost RSS