Vítejte na stránkách Biotechnologické společnosti

Biotechnologická společnost je dobrovolná, nezávislá a nezisková organizace sdružující všechny zájemce o biotechnologie, včetně výzkumných pracovníků, pracovníků různých institucí, výrobců a distributorů biotechnologických produktů. Členství je individuální i institucionální. Vítání jsou též partneři spolupracující na dohodnutých společných aktivitách. Společnost vytváří prostor pro odborné kontakty, výměnu zkušeností, konzultace a expertizy.

Bioprospect č. 3 ročník 2022

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete zprávu z konference New breeding techniques a články Straka D., Meledina A., Smirnova T. A., Kučková Š.: Přehled metod používaných pro zjištění živočišného původu krevních stop, Husáková M., Patáková P.: Houba Monascus a její metabolity, Shagieva E., Demnerova K., Michova H.: Interakce Campylobacter jejuni s Acanthamoeba spp. a článek Šístková I., Málková M., Čížková H.: Využití plynové chromatografie s olfaktometrickým detektorem pro analýzu vonných látek v potravinách.

Bioprospect č. 1-2 ročník 2022

Nové číslo časopisu Bioprospect obsahuje informace o současných aktivitách společnosti SOTIO, články Spiwok V., Trapl D.: Úspěchy projektu alphafold v oblasti predikce prostorových struktur proteinů, Kučková Š., Smirnova T., Meledina A., Straka D., Šantrůček J., Hynek R.: Proteomické povídání nejen o tom, jaké obzory otevírá technika in-sample digestion vyvinutá v naší laboratoři, Horáčková Š., Vrchotová B.: Probiotické mikroorganismy a nové trendy v jejich aplikaci a Suchopárová E.: Kultivovatelnost bakteriálních komunit asociovaných s rostlinami.

WEC2023

WEC

Český svaz vědeckotechnických společností (jehož součástí je i Biotechnologická společnost) pořádá ve spolupráci s World Federation of Engineering Organizations (WFEO) Sedmé světové setkání inženýrů (7th World Engineers Convention WEC 2023) v Kongresovém centru v Praze ve dnech 9.-15. října 2023.

Bioprospect č. 4 ročník 2021

Nové číslo časopisu Bioprospect obsahuje kromě úvodníku články: Strnadel J. et al.: Projekt XenoPig — bunkové inžinierstvo a transplantačná chirurgia v boji proti nádorom pankreasu, Balák J.: Senzoricky aktivní látky a legislativa ovocných destilátů, Kulišová M.: Mořský biofouling a antifoulingové technologie, Nguyenová T. T. M.: Lidská střevní mikrobiota a Maršík D.: Lignin a jeho uplatnění v přípravě kovových nanočástic.

Bioprospect č. 1 ročník 2021

bioprospect

Nové číslo časopisu Bioprospect obsahuje kromě úvodníku články: Hošková M., Smirnova T.: Proteomika jako hlavní nástroj při hledání biomarkerů rakoviny pankreatu, Kulišová M.: Oomycety - patogeny či biokontrolní činidla? Miškovská A.: Zelené biotechnologie pro přípravu nanočástic kovů, Zubová A.: Rozlišení pergamenů podle jejich zvířecího původu a Mach J., Halecký M., Hnátková T.: Rod Pseudomonas jako producent sekundárních metabolitů a chitinolytických enzymů potenciálně využitelných jako základ biopesticidů.

BioTech 2020

Biotech2020

BioTech 2020 and 8th Czech-Swiss Symposium, postponed from last year to June 16-19 2021, will go virtual! Everything else remains valid. Details about the virtual form of the conference will be released soon, for participants and sponsors. We are looking forward to a virtual reunion with all friends, collegues and conference supporters.

Bioprospect č. 4 ročník 2020

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Strnádel J. et al.: Indukovaná pluripotencia v in vitro modelovaní chorôb a v regeneratívnej medicíne, Kolek J., Patáková P.: Problematika využití probiotik u psů, Timkina E., Maťátková O.: Charakteristika minerálních radonových pramenů a jejich mikrobiálního osídlení a Andreides D., Pokorná D., Zábranská J.: Biologická konverze syngasu na methan pomocí směsného anaerobního konsorcia.

Bioprospect č. 3 ročník 2020

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články: Viskin A., Smirnova T.: Metody diagnostiky alzheimerovy choroby, Zubová A., Novotný O., Souček F.: Proteomické rozlišení různých druhů rybího masa a Meledina A., Smirnova T.: Určení zvířecího původu archeologických kostí.

Bioprospect č. 2 ročník 2020

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články: Vodičková A.: Studium mitochondrií živých buněk pomocí 3D super-rozlišovací světelné mikroskopie, Branyšová, T., Demnerová, K., Stiborová, H.: Mikroorganismy kontaminující audiovizuální a fotografické památky kulturního dědictví: izolace a identifikace a Rollová M.: Biologická dostupnost a aktivita resveratrolu ve stravě.

Stránky

Subscribe to Biotechnologická společnost RSS