Kontakt

Biotechnologická společnost

Předseda: Prof. Ing. Jan Káš, DrSc.
Ústav biochemie a mikrobiologie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Tajemník: Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.
Ústav technologie vody a prostředí
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Sekretariát: Ing. Dana Pokorná, CSc.
Ústav technologie vody a prostředí
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 3
166 28 Praha 6

e-mail: