Bioprospect č. 4 ročník 2022

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Savická D.: Sbírka mikroorganismů Ústavu biochemie a mikrobiologie – stručné představení kolekce, Maťátková O., Michailidu J.: Syntéza nanočástic pomocí biologických systémů a jejich antimikrobiální vlastnosti, Staněk R., Zábranská J.: Možnosti kontinuálního měření koncentrace oxidu dusnatého ve vodném roztoku, Strnádel J., et al.: Technológia reprogramovania nádorových buniek a jej terapeutický a experimentálny potenciál v onkológii a Tuzhilkin R., Šulc M.: Modelové cupredoxiny (azurin a další) využívané pro studium strukturně funkčních vztahů elektron‑transportních systémů proteinové povahy.