Bioprospect č. 4 ročník 2020

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Strnádel J. et al.: Indukovaná pluripotencia v in vitro modelovaní chorôb a v regeneratívnej medicíne, Kolek J., Patáková P.: Problematika využití probiotik u psů, Timkina E., Maťátková O.: Charakteristika minerálních radonových pramenů a jejich mikrobiálního osídlení a Andreides D., Pokorná D., Zábranská J.: Biologická konverze syngasu na methan pomocí směsného anaerobního konsorcia.