Členství v Biotechnologické společnosti

Jak platit příspěvky
Registrační formuláře
Proč se stát členem Biotechnologické společnosti

 • Používáte při Vaší činnosti biotechnologické přístupy (ve výzkumu, v průmyslové výrobě, v zemědělství, v analytice, v diagnostice či jinde)?
 • Vyrábíte biotechnologické produkty?
 • Distribujete biotechnologické výrobky?
 • Používáte biotechnologické výrobky?
 • Vyrábíte nebo distribujete výrobky, zařízení, stroje či pomůcky používané při aplikaci biotechnologií?
 • Poskytujete služby organizacím zabývajícími se biotechnologiemi?
 • Chcete být informován o moderních biotechnologických metodách, novinkách a významu biotechnologií pro společnost?
 • Chcete mít informace, které Vám umožní zaujmout vlastní postoj k problematice genového inženýrství a dalším dnes diskutovaným otázkám spojeným s překotným rozvojem věd o životě?
 • Hledáte partnery, spolupracovníky či odborníky se kterými se chcete poradit?
 • "Jenom" se zajímáte o biotechnologie?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli kladně je na Vás zda se chcete stát individuálním či institucionálním členem nebo partnerem Biotechnologické společnosti.

Individuální členství
(roční členský příspěvek pouhých 300 Kč, studenti a důchodci 150 Kč)

 • stanete se členem multidisciplinární společnosti, která sdružuje lidi různého profesního zaměření, kteří jsou orientováni na biotechnologie. Můžete se zapojit do místních poboček či pracovních skupin a získat nové kontakty
 • stanete se zároveň členem ČSVTS a získáte výhody člena obou organizací
 • budete pravidelně dostávat zdarma bulletin "Bioprospect", který vychází již od založení společnosti
 • získáte slevy na seminářích, sjezdech, konferencích a jiných akcích pořádaných nejen BS či ČSVTS, ale i EFB (Evropské biotechnologické federace)
 • pokud projevíte zájem můžete dostávat aktuální informace pomocí elektronické pošty (e-mailu)
 • máte možnost presentovat informace z vlastní činnosti publikací v bulletinu společnosti "Bioprospect"
 • máte možnost zveřejnění vlastního oznámení v rubrice "Práci hledají" na webové stránce společnosti
 • máte přístup ke starším číslům "Bioprospectu" na webu po zadání Vašeho členského čísla (připravuje se)

Institucionální členství
(základní roční příspěvek 3000 Kč)

 • Institucionálnímu členovi je garantováno plné individuální členství až 10 osob, jejichž seznam je každoročně institucionálním členem aktualizován
 • Zástupcem institucionálního člena je jím určená kontaktní osoba se kterou sekretariát společnosti vede veškerou komunikaci
 • Institucionální člen má právo publikovat jím zvolené informace o své činnosti v rozsahu jedné strany formátu A4 každý rok, ev. širší rozsah je věcí dohody

(Institucionálními členy jsou např. Katedry či ústavy vysokých škol, ústavy AV ČR, firmy atd.) Snížený roční příspěvek (zpravidla 500 Kč) se poskytuje zejména středním školám, podnikatelům, kteří mají zájem na presentaci své firmy a malým firmám. Počet uznaných individuálních členství je dohodnut dle výše příspěvku (zpravidla dvě). Zvýšený roční příspěvek je určen dohodou u velkých organizací (jedná se zpravidla o kombinaci institucionálního členství a partnerství)

Partnerství
Náplň partnerství se určuje roční smlouvou. Zpravidla se jedná o výhody institucionálního členství doplněné o konkrétní formy další spolupráce. Pomoc při organizaci konferencí, symposií, seminářů, kursů a jiných vzdělávacích a informačních činností, soutěží, expertní činnosti, publikační aktivity a pod.