Bioprospect č. 1 ročník 2021

bioprospect

Nové číslo časopisu Bioprospect obsahuje kromě úvodníku články: Hošková M., Smirnova T.: Proteomika jako hlavní nástroj při hledání biomarkerů rakoviny pankreatu, Kulišová M.: Oomycety - patogeny či biokontrolní činidla? Miškovská A.: Zelené biotechnologie pro přípravu nanočástic kovů, Zubová A.: Rozlišení pergamenů podle jejich zvířecího původu a Mach J., Halecký M., Hnátková T.: Rod Pseudomonas jako producent sekundárních metabolitů a chitinolytických enzymů potenciálně využitelných jako základ biopesticidů.