Soukromí

Vážení členové Biotechnologické společnosti,

ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které vstupuje v platnost 25.5.2018, si vás dovolujeme upozornit, že pro případnou komunikace s Vámi potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro neobchodní účely.

Podmínky zpracování osobních údajů:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Biotechnologická společnost, z.s., Technická 1903, 166 28 Praha 6, +420 220443153, IČO: 00570397.
  • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
  • Osobní údaje zpracováváme z důvodu informování o aktivitách Biotechnologické společnosti a také pro hromadné rozesílání časopisu Bioprospect.
  • Předmětem zpracování je pouze jméno, příjmení, e-mailová adresa a adresa pro zasílání časopisu Bioprospect.
  • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme žádné třetí osobě s výjimkou institucí k tomu zmocněným zákonem.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu a žádost o změnu je třeba zaslat na e-mail pokornd@vscht.cz nebo na adresu Ing. Dana Pokorná,CSc, Biotechnologická společnost, z.s., Technická 1903, 166 28 Praha 6.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
  • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.