Bioprospect č. 2 ročník 2023

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Sluková M.: Ústav sacharidů a cereálií – úspěšné propojení vědy a praxe, Roudná M.: Plasty – životní prostředí a zdraví, Zelenka J., Vrzáčková N.: Postbiotika nebo probiotika? a Vrzáčková N. et al.: Chlorované parafíny jako podceňované perzistentní organické polutanty.