Bioprospect č. 3 ročník 2023

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Skřivan P., Sluková M.: Současné trendy v cereální technologii, Jiráček J. et al.: Perspektivy derivátů inzulinu s preferenčním působením v játrech, Novotná M., Jablonská E.: Mikrofluidní PCR s využitím přístroje Biomark X: Vysokokapacitní metoda analýzy (nejen) genové exprese a Bílek R.: Hyperthyroxinemie.