Vítejte na stránkách Biotechnologické společnosti

Biotechnologická společnost je dobrovolná, nezávislá a nezisková organizace sdružující všechny zájemce o biotechnologie, včetně výzkumných pracovníků, pracovníků různých institucí, výrobců a distributorů biotechnologických produktů. Členství je individuální i institucionální. Vítání jsou též partneři spolupracující na dohodnutých společných aktivitách. Společnost vytváří prostor pro odborné kontakty, výměnu zkušeností, konzultace a expertizy. Snaží se informovat veřejnost o problematice biotechnologií a organizuje různé formy výukové i odborné činnosti (semináře, kurzy, symposia aj.) Spolupracuje s ostatními vědeckými a technickými společnostmi a je zakládajícím členem Českého svazu vědecko-technických společností (www.csvts.cz), který je v současnosti střešní organizací 89 nezávislých společností. Biotechnologická společnost organizovala řadu mezinárodních symposií od svého založení v r. 1990. Po celou tuto dobu společnost vydává svůj bulletin s názvem Bioprospect, který je distribuován všem členům společnosti a významným knihovnám v České republice. Biotechnologická společnost je take členem Evropské biotechnologické federace (European Federation of Biotechnology, www.efb-central.org.