Novinky v oblasti genetických modifikací (P. Svoboda, ÚMG AV ČR v.v.i., S. Kmoch, 1. LF UK)

Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT a Biotechnologická společnost
si Vás dovolují pozvat na tradiční seminář Novinky v oblasti genetických modifikací

Program:
Zahájení ve 14,30 hod.
Jan Káš, VŠCHT Praha: Úvodní slovo
Petr Svoboda, ÚMG AV ČR v.v.i., Oddělení epigenetických regulací: Úvod do epigenetiky
Stanislav Kmoch, 1. LF UK, Ústav dědičných a metabolických poruch: Diagnostika dědičných chorob a metabolických poruch
Závěr semináře

čtvrtek 25. dubna 2013 od 14,30 hod v posluchárně BII VŠCHT v Praze (v mezipatře přímo proti vchodu do budovy B), Praha 6, Technická 3 (budova B je blíže Vítěznému náměstí, pěšky od stanice metra Dejvická, východ ve směru příjezdu vlaku).

Vstup je volný.

Za organizátory semináře: Prof. Ing. Jan Káš, DrSc. (Biotechnologická společnost), Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. (děkan FPBT)

Škola molekulárních biotechnologií - Profession

Univerzita Palackého připravila prostřednictvím Ústavu imunologie LF v rámci OP VK projekt, který zájemcům nabízí ucelený kurz, který bude syntézou teoretických poznatků zprostředkovaných vysokou školou , ale i praktických laboratorních metod v podmínkách podnikového výzkumu. Účast na kurzu je bezplatná. Přihlášky a bližší informace na webových stránkách projektu www.skola-profession.cz.

Stránky

Subscribe to Biotechnologická společnost RSS