Bioprospect č.1 2018

První číslo Bioprospectu roku 2018 obsahuje příspěvek předsedy švýcarské biotechnologické společnosti Dr. Grawundera na konferenci Biotech 2017, články M. Drahokoupil: Využití hydrolyzovaných odpadních materiálů ke snížení nákladů na mikrobiální produkci kyseliny mléčné, L. Gharwalova a kol.: Vliv alkanů s lichým počtem uhlíku na zastoupení mastných kyselin kvasinek, J. Chalupa a M. Halecký: Termofilní biofiltrace komplexní směsi VOC v probublávaném reaktoru, M. Paldrychová a kol.: Netermální plazma v kombinaci s antibiotiky interferuje s quorum sensing systémem Pseudomonas aeruginosa a O. Nešuta a V. Čeřovský: Antimikrobiální peptidy: Nadějná zbraň v boji proti antibiotické rezistenci.