Využití tekuté biopsie pro molekulární diagnostiku a sledování pacientů se solidními nádory

FPBT VŠCHT a Biotechnologická společnost Vás srdečně zvou na přednášku
Využití tekuté biopsie pro molekulární diagnostiku a sledování pacientů se solidními nádory
kterou přednese
Doc. RNDr. Marek Minarik, PhD.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Přednáška se uskuteční v zasedací síni FPBT (v přízemí budovy B VŠCHT, vpravo od turniketů) ve středu 18.4.2018 od 11 hod