BioTech

BioTech 2014 and 6th Czech-Swiss Symposium

Biotech2014

VŠCHT Praha spolu s Biotechnologickou společností a švýcarskými partnery (Institute of Biotechnology, School of Life Sciences and Facility Management LSFM, Zurich Universsity of Applied Sciences ZHAW a švýcarskými biotechnologickými organizacemi) pořádaly ve dnech 11. - 14. června 2014 v NTK již šesté symposium, které bylo otevřeno všem zájemcům z oblasti biotechnologií.

Symposia se zúčastnilo 265 odborníků z 32 zemí. Nejvyšší účast byla jako tradičně z ČR (133) a Švýcarska (46). V hlavním programu symposia bylo předneseno77 ústních sdělení a prezentováno 120 posterů. Tento hlavní program doprovázely ještě tři workshopy (How to get manuscript published, Biotechnology for controlled remediation a International Postgraduate Research Program).

Sponzoři (Elsevier, DSM a Wiley) umožnily organizátorům ocenit nejlepší postery finančními odměnami, knihami a předplatným časopisů Biotechnology Advances a Biotechnology Reports. Vybrané přehledné články významných přednášejících budou otištěny v prestižním biotechnologickém časopise Biotechnology Advances (Elsevier). Book of Abstracts se souhrny přednesených přednášek a prezentovaných posterů bude k disposici na webu www.biotech2014.cz.

Subscribe to RSS - BioTech