Zaměření

Cílem Bioprospectu je publikovat zejména odborné přehledné články, které by tématicky velice rozvětvenou odbornou biotechnologickou veřejnost informovaly o aktuálních problémech a nových poznatcích v moderních biotechnologiích.

K sepsání přehledných článků jsou často oslovováni přední tuzemští i zahraniční odborníci. K publikaci jsou rovněž přijímány původní vědecké práce z oblasti základního a aplikovaného výzkumu i praxe. Současně se časopis snaží umožnit první publikační činnost i začínajícím vědeckým pracovníkům (doktorandům), a tím podpořit rozvoj české vědecké základny v oboru biotechnologií. Všechny zaslané práce v českém, slovenském či anglickém jazyce jsou pečlivě recenzovány a na základě připomínek recenzentů upravovány a doplňovány. Kromě odborných příspěvků umožňuje časopis, v menším rozsahu, i publikaci různých zpráv a informací, které jsou zařazeny po úvodníku před odborné příspěvky.