Škola molekulárních biotechnologií - Profession

Univerzita Palackého připravila prostřednictvím Ústavu imunologie LF v rámci OP VK projekt, který zájemcům nabízí ucelený kurz, který bude syntézou teoretických poznatků zprostředkovaných vysokou školou , ale i praktických laboratorních metod v podmínkách podnikového výzkumu. Účast na kurzu je bezplatná. Přihlášky a bližší informace na webových stránkách projektu www.skola-profession.cz.